فیلم‌هاجشنواره ها و نمایش عمومی


۱۳۹۸ آبان / جشنواره MoziMotion / هلند
۱۳۹۷ خرداد / جشنواره SmartPhilm / آمریکا
۱۳۹۶ دی / جشنواره بینالمللی STIFF SanMauro Torinese/ ایتالیا
۱۳۹۶ آذر / جشنواره فیلم African Smartphone / نیجریه
۱۳۹۶ آبان / جشنواره ی فیلمهای موبایلی MINA (Mobile Innovation Network Australasia) / استرالیا
۱۳۹۶ خرداد / جشنواره فیلمهای موبایلی تورنتو/ کانادا
۱۳۹۶ اردیبهشت / جشنواره آنلاین Berlin Flash Film / آلمان

اُکتو


۱۳۹۴ آبان / هفته انیمیشن دانشگاه هنر
۱۳۹۳ اسفند / جشنواره فیلم تصویر
۱۳۹۳ اسفند / جشنواره پویانمایی تهران

چرخش


۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ آبان / هفته انیمیشن دانشگاه هنر
۱۳۹۴ شهریور / جشنواره فیلمهای ایرانی (IFF) در سانفرانسیکو / آمریکا
۱۳۹۴ اردیبهشت / جشنواره فیلمسازان مستقل زن ایرانی (IFIF) / سوییس، بازل
۱۳۹۳ اسفند / جشنواره پویانمایی تهران / بخش «استاپ‌موشن های غیر عروسکی»
۱۳۹۳ آبان / جشنواره فیلم پروین اعتصامی
۱۳۹۲ مهر / جشنواره بین‌المللی StopTrik / بخش "THE BORDERLANDS" / لهستان
۱۳۹۲ آذر / جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران
۱۳۹۲ شهریور / جشن سینمای ایران
۱۳۹۱ اسفند / جشنواره فیلم تصویر
۱۳۹۱ اسفند / جشنواره پویانمایی تهران

منی که من نیستم