header
 

فرم ثبت سفارش

متن توافق نامه - مختص سفارش عروسک

 بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و به ویژه ماده ۱۰ قانون مدنی و قوانین حاکم بر مالکیت معنوی

سفارش‌دهنده متعهد است که با رضایت صاحب تصویر آن را در اختیار سازنده قرار داده و اجازه استفاده از تصویر ارسالی جهت ساخت عروسک را دارد. پاسخ‌گویی به هرگونه سوءاستفاده احتمالی از عروسک ساخته‌شده و یا طرح دعوی احتمالی از سوی صاحب تصویر علیه سازنده بر عهده‌ی سفارش‌دهنده بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه سازنده نمی‌باشد

هزینه ارسال با توجه به شیوه انتخابی توسط سفارش‌دهنده بر عهده او بوده و این مبلغ در هنگام پرداخت محاسبه و بر آن علاوه خواهد شد. در خصوص شیوه تحویل محصول به مشتری در صورت انتخاب روش‌های ارسال پستی و موارد مشابه مسئولیتی متوجه سازنده نیست و این موضوع خارج از اختیارات سازنده و با توجه به ظرفیت‌های موجود سیستم ارسال می‌باشد

سازنده محصول را در زمان توافق‌شده و به طور سالم به متصدیِ ارسال تحویل و از ایشان رسید اخذ می‌کند. خسارات وارده به محصول که ناشی از عملکرد متصدی ارسال باشد، بر عهده‌ی سازنده نمی‌باشد

سفارش‌دهنده متعهد است با توجه به یکتا بودن محصول ساخته‌شده از کپی‌برداری، انتشار تصویر محصول به نام خود و یا دیگری، استفاده‌ی از محصول بدون مجوز کتبی از سازنده به هر نحو (اعم از تجاری و غیر تجاری) در پروژه‌های هنری (اعم از فیلم، انیمیشن و یا پروژه‌های تبلیغاتی و امثال آنها) و به هر شیوه‌ای خودداری نماید. هرگونه خسارت مادی و معنوی وارده به سازنده که ناشی از تخطی از مفاد این بند باشد، بر عهده‌ی سفارش‌دهنده است

سفارش‌دهنده با توجه به این که محصول نهایی به ایشان تحویل داده شده است در برابر استفاده‌های غیر مجازِ اشخاص ثالث از آن، مسئول است و هرگونه خسارت مادی و معنوی وارده به سازنده که ناشی از سوء استفاده اشخاص ثالث باشد، بر عهده او خواهد بود

حق استفاده از تصویر محصول ساخته‌شده برای سازنده محفوظ است و او می‌تواند از این تصاویر جهت معرفی فعالیت خود استفاده نماید

زمان ارسال محصول منوط به تسویه حساب کامل توسط سفارش‌دهنده است و سفارش‌دهنده متعهد است پس از دریافت تصویر محصول آماده به آدرس اینترنتی معرفی‌شده، حداکثر ظرف مدت 3 روز تسویه حساب نماید. در غیر این صورت سازنده هیچ‌گونه مسئولیتی در نگهداری محصول ساخته‌شده نخواهد داشت و مبلغ پیش‌پرداخت به عنوان هزینه مواد اولیه و دستمزد، متعلق به سازنده خواهد بود و هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر استرداد آن از سوی سازنده وجود ندارد

امکان لغوکردن سفارش از سوی سفارش‌دهنده وجود ندارد و در صورت انصراف ایشان از ساخت محصول، مبلغ پیش پرداخت به عنوان هزینه مواد اولیه و دستمزد، متعلق به سازنده خواهد بود و هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر استرداد آن از سوی سازنده وجود ندارد

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه یا فورس ماژور ایفای تعهد تا پایان شرایط موجود به حالت تعلیق در خواهد آمد

در صورت بروز هرگونه اختلاف فیمابین سازنده و سفارش‌دهنده مراجع قانونی واقع در شهر تهران صالح به رسیدگی می‌باشند